ទាញយកកម្មវិធី
google playstore apple appstore
tesco express hair dye human hair without tracks hair extensions uk hair extensions before and after short hair hairdressing equipment list real hair wigs long hairstyles micro link hair extensions baltimore hair extensions uk april lace wigs bad reviews envy hair and beauty alderley edge hair extensions uk protective hairstyles for medium length natural hair best wig vendors 2017 human hair extensions

សាររបស់រដ្ឋមន្ត្រី

កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចល្អ ដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណក្នុងការលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឈ ប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌។ ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ គឺការសម្រេចឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែល អាចជឿទុកចិត្តបាន និងមានស្ថេរភាព សម្រាប់ការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិ និងសេចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស, ការពង្រឹងគោលការណ៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី និងការធានា យុត្តិធម៌សង្គម ព្រមទាំងការបង្កើតបរិយាកាសជឿទុកចិត្តសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគ......


សាររបស់ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌

ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលត្រូបានផ្ទេរមកក្រសួងយុត្តិធម៌ ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិ​​​ធម៌បានរៀ់បចំបង្កើតនូវគណៈកម្មការដឹកនាំការកែតម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលដាក់ឱអនុវត្តដោយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាន និងសមាជិក១៦រូបទៀត មកពិស្ងាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ...

គេាលការណ៌ណែនាំរបស់ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

  • ការបន្តរៀបចំនិងអនុម័តច្បាប់គោលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ
  • បន្តពង្រឹងសមត្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
  • រៀបចំ និងដាក់ឱ្យដំណើរការរដ្ឋបាលតុលាការ តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ ថ្នាក់

យុត្តិសាស្រ្តចតុកោណក្នុងការកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

  • ផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៌ និង និតិវិធី នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
  • ដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ នៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់លេខាធិការដ្ឋាន
មើលនិងស្វែងរកនូវ ប្រកាសព័ត៌មាន និង ព័ត៌មានថ្មីៗពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

ព័ត៌មានថ្មីៗមើលនិងស្វែងរកនូវ ព័ត៌មានថ្មីៗពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្រើនទៀត...

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨

សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិសេសស្តីពីការបង្កើតសភាអាស៊ី នៃមហាសន្និបាតលើកទី៩ សភាតំបន់អាស៊ី (APA) ក្រោមប្រធានបទ “ការជម្រុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរត្តរភាព នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦

សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមសម័យ​ប្រជុំពេញអង្គ​នៃមហា​សន្និ​បាត​​​លើកទី៩ នៃសភា​តំបន់អាស៊ី (APA) ក្រោម​ប្រ​ធានបទ “ការ​ជម្រុញ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ​ប្រកប​​ដោយនិរត្តរភាព នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី”

ច្បាប់ជាតិ ច្រើនទៀត...
ច្បាប់អន្តរជាតិ ច្រើនទៀត...